Na ovoj ćeš stranici naći badmintonske udarce koji su vrlo važni za igru.
Na lijevoj strani udarce pokazuje trener, a na desnoj strani možeš vidjeti kako to radi profesionalni igrač.

MrBadminton

Mr. Badminton

1. Forhend drop na mreži

Jednostavni, osnovni udarac sa forhend strane na prednjem dijelu igrališta
Evaluation aspects

 1. opušteni hvat
 2. kratki pokreti reketom
 3. od ramena do prstiju u jednom pokretu
 4. lakat lagano savinut
 5. postaviti reket u poziciju prije udarca

2. Bekend drop na mreži

Jednostavni, osnovni udarac sa bekend strane na prednjem dijelu igrališta
Evaluation aspects
 1. opušteni hvat
 2. kratki pokreti reketom
 3. od ramena do prstiju u jednom pokretu
 4. lakat lagano savinut
 5. postaviti reket u poziciju prije udarca

3. Forhend duga

Dugi visoki forhend iz stražnjeg kuta
Evaluation aspects
 1. postaviti se iza loptice
 2. opušteni hvat
 3. udariti lopticu odmah iznad ramena reketa
 4. zarotirati tijelo
 5. mali zamah nazad
 6. rotacija ispod ruke
 7. završiti pokret

4. Smeč

Forhend smeč
Evaluation aspects

 1. kontakt reketa s lopticom je malo ispred tijela
 2. postaviti se iza loptice
 3. zarotirati tijelo
 4. rotacija ispod ruke
 5. završiti pokret

5. Osnovni forhend drop

Forhend drop iz stražnjeg dijela terena
Evaluation aspects

 1. kontakt s lopticom u najvišem mogućem položaju
 2. koristiti slobodnu ruku za održavanje ravnoteže
 3. ramena postavljena bočno
 4. lakat držati visoko
 5. završiti pokret reketom ispred tijela

6. Forhend visoki servis

Forhend visoki servis
Evaluation aspects
 1. forhend hvat
 2. opušten hvat koji prelazi u čvrst u trenutku udarca
 3. prebacivanje težine sa stražnje noge (noga na strani reketa) na prednju nogu
 4. obje noge moraju biti na tlu
 5. reket dovedi naprijed u luku
 6. produžetak zgloba i rotacija podlaktice s dlanom okrenutim prema dolje
 7. završite pokret visoko ispred tijela
 8. lopticu udariti ispod linije struka
 9. nakon servisa zauzeti osnovni položaj
 10. loptica treba pasti okomito na stražnju (osnovnu) liniju

7. Niski bekend servis

Niski bekend servis
Evaluation aspects
 1. bekend hvat
 2. težina na prednjoj nozi ili na obje noge
 3. držati lopticu palcem i kažiprstom s kapicom prema dolje
 4. reket držati prema dolje, ispod linije struka
 5. kratak zamah nazad i završiti pokret
 6. lopticu treba udariti sto je moguće bliže mreži
 7. nakon servisa zauzeti osnovni položaj